Typ  Cena
B délka cca 3-4 měsíce   přihláška jako dárek 20.900 Kč
B/E rozšíření z B na E (souprava nad 3,5 t) přihláška jako dárek 7.900 Kč
B doplňková hodina   600 Kč

Zahájení kurzu:    9.9.2024 v 16h - termín obsazen,   30.9.2024 v 16h - termín obsazen,  4.11.2024 v 16h

Jak se přihlásíte do kurzu

Vyplňte on-line přihlášku. Dbejte, aby údaje byli správné (dle průkazu totožnosti) a kompletní (adresa, datum narození, číslo ŘO pokud již vlastníte, atd.).

Do e-mailu vám následně přijdou pokyny k platbě, žádost a lékařský posudek. Po té, co Vaši přihlášku přijmeme (běžně během 1-2 dnů po odeslání přihlášky), Vám také odešleme e-mail s pozvánkou na zahájení výcviku a s podrobnějšími informacemi týkající se platby a postupu. 

foto sk. B

V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat ještě před odesláním přihlášky na tel: 732 304 202.

Podmínky pro získání řidičského oprávnění Co smíte řídit Jak probíhá výuka a výcvik Závěrečná zkouška Převod z jiné autoškoly


Kdy nejlépe začít

Přihlásit do kurzu se můžete již 18 měsíců před dovršením požadovaného věku. Z praktických důvodů doporučujeme zahájení kurzu nejvýše 6 měsíců (ideálně 3-4 měsíce) před dovršením požadovaného věku.


Ceník platný od 1.7.2023.

Všechny ceny zahrnují kompletní výuku a výcvik v zákonném rozsahu a DPH ve výši 21%.

Vyučovací hodiny mají zákonem stanovenou délku 45 min. 

Platba je možná hotově, převodem, na fakturu nebo bitcoinem. V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky Magistrátu města K. Vary.

Za závěrečnou zkoušku se platí Magistrátu města K. Vary správní poplatek ve výši 700,- Kč.

bitcoin mini