Typ  Cena
B délka cca 3-4 měsíce   přihláška jako dárek 19.800 Kč
B/E rozšíření z B na E (souprava nad 3,5 t) přihláška jako dárek 7.900 Kč
B doplňková hodina   600 Kč

Zahájení kurzu:  26.2.2024 v 16h - termín obsazen, 8.4.2024 v 16h - termín obsazen,   20.5.2024 v 16h - termín obsazen

Jakmile budou vypsány nové termíny zahájení, obdrží přihlášený uchazeč informační e-mail.

Jak se přihlásíte do kurzu

Online registrace -  je ta nejjednodušší a nejrychlejší metoda přihlášení. Do e-mailu Vám následně přijdou veškeré formuláře i s instrukcemi jak postupovat dále. 


Nebo si stáhněte formulář s přihláškou do autoškoly a lékařský posudek.

Vyplňte žádost o přijetí do kurzu a formulář pro lékařskou prohlídku. Pište prosím tiskacím písmem.

foto sk. B

Je potřeba, aby byl na razítku od lékaře uveden text „praktický lékař“ nebo „dětský lékař“a posudek nebyl starší více než 3 měsíce.

Oba formuláře přineste do kanceláře autoškoly (popř. zašlete e-mailem). Následně s Vámi domluvíme zahájení výcviku.

Podmínky pro získání řidičského oprávnění Co smíte řídit Jak probíhá výuka a výcvik Závěrečná zkouška Převod z jiné autoškoly


Kdy nejlépe začít

Přihlásit do kurzu se můžete již 18 měsíců před dovršením požadovaného věku. Z praktických důvodů doporučujeme zahájení kurzu nejvýše 6 měsíců (ideálně 3-4 měsíce) před dovršením požadovaného věku.


Ceník platný od 1.7.2023.

Všechny ceny zahrnují kompletní výuku a výcvik v zákonném rozsahu a DPH ve výši 21%.

Vyučovací hodiny mají zákonem stanovenou délku 45 min. 

Platba je možná hotově, převodem, na fakturu nebo bitcoinem. V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky Magistrátu města K. Vary.

Za závěrečnou zkoušku se platí Magistrátu města K. Vary správní poplatek ve výši 700,- Kč.

bitcoin mini