TypMOMENTÁLNĚ NENABÍZÍME  Cena
T od 18 let (rozšíření z B na T, 10 h jízdy, výuka teorie, jízda u zk) přihláška 13.600 Kč
T od 17 let (30 h jízdy, výuka teorie, jízda u zk) přihláška 26.600 Kč
T doplňková hodina   1.000 Kč

Jak se přihlásíte do kurzu

Vyplňte on-line přihlášku. Dbejte, aby údaje byli správné (dle průkazu totožnosti)) a kompletní (adresa, datum narození,číslo ŘO pokud již vlastníte, atd.).

Do e-mailu Vám následně přijdou pokyny k platbě, žádost a lékařský posudek. Žádost a lékařský posudek vytiskněte, vyřiďte si prohlídku u praktického lékaře (je potřeba, aby v razítku od lékaře byl uveden text "praktický lékař" a posudek nebyl starší 3 měsíců) a poté zaneste  do autoškoly. 

Zároveň vyčkejte kontaktování autoškolou (běžně během 1-2 dnů od odeslání přihlášky). Společně domluvíme začátek výcviku.

V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat ještě před odesláním přihlášky na tel: 732 421 329.

 

Podmínky pro získání řidičského oprávnění Jak probíhá výuka a výcvik Závěrečná zkouška


Ceník platný od 1.7.2023.

Všechny ceny zahrnují kompletní výuku a výcvik v zákonném rozsahu a DPH ve výši 21%.

Vyučovací hodiny mají zákonem stanovenou délku 45 min. 

Platba je možná hotově, převodem, na fakturu nebo bitcoinem. V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky Magistrátu města K. Vary.

Za závěrečnou zkoušku se platí Magistrátu města K. Vary správní poplatek ve výši 700,- Kč.

bitcoin mini