Typ  Cena
AM od 15 let (45 km/h do 50 ccm) přihláška jako dárek 13.700 Kč
A1 od 16 let (125 ccm, 11 kW) přihláška jako dárek 13.700 Kč
A2 od 18 let (do 35 kW) přihláška jako dárek 17.700 Kč
A od 24 nebo 20 let a 2 roky A2 (bez omezení) přihláška jako dárek 17.700 Kč
  doplňková hodina   800 Kč

Zahájení kurzu: 17.6.2024 v 16h

Jak se přihlásíte do kurzu

Vyplňte on-line přihlášku. Dbejte, aby údaje byli správné (dle průkazu totožnosti) a kompletní (adresa, datum narození, číslo ŘO pokud již vlastníte, atd.).

Do e-mailu Vám následně přijdou pokyny k platbě, žádost a lékařský posudek. Žádost a lékařský posudek vytiskněte, vyřiďte si prohlídku u praktického lékaře (je potřeba, aby v razítku od lékaře byl uveden text "praktický lékař" nebo "dětský lékař" a posudek nebyl starší 3 měsíců) a po té zaneste do autoškoly. 

Zároveň vyčkejte kontaktování autoškolou (běžně během 1-2 dnů od odeslání přihlášky).

Podmínky výcviku jízdy na motocyklu Co smíte řídit Jak probíhá výuka a výcvik Závěrečná zkouška


Kdy nejlépe začít

Přihlásit do kurzu se můžete již 18 měsíců před dovršením požadovaného věku. Z praktických důvodů doporučujeme zahájení kurzu ideálně 3 měsíce před dovršením požadovaného věku. U motocyklů závisí délka i na zvolené sk. , na zkušenostech uchazeče atd. Začátek výcviku před dosažením stanoveného věku příp. konzultujte na tel: 732 421 329.


Ceník platný od 1.7.2023.

Všechny ceny zahrnují kompletní výuku a výcvik v zákonném rozsahu a DPH ve výši 21%.

Vyučovací hodiny mají zákonem stanovenou délku 45 min. 

Platba je možná hotově, převodem, na fakturu nebo bitcoinem. V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky Magistrátu města K. Vary.

Za závěrečnou zkoušku se platí Magistrátu města K. Vary správní poplatek ve výši 700,- Kč.