1. Osobní a dodávkové automobily s největší povolenou hmotností do 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče.
Můžete k nim připojit přípojné vozidlo (přívěs):

- o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

- o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg

2. vozidla zařazená do skupiny A1s automatickou převodovkou (skútry)

3. vozidla zařazená do skupiny B1 (obvykle jen “čtyřkolky”)


Pokud si uděláte doplňovací zkoušku, můžete také řídit auto s větším přívěsem (tzv. skupina B96), kdy přívěs může být těžší než 750 kg, ale přívěs dohromady s automobilem může mít maximální hmotnost 4 250 kg.