Změnit autoškolu můžete dle zákona, jak během započatého výcviku, tak i po neúspěšném provedení zkoušek. Autoškola je poté povinna vám tento přestup umožnit a navrátit vám peníze za nedokončený výcvik. Na přestupu do jiné autoškoly není nic špatného a naopak často bývá tím jediným a nejlepším řešením!

Typ Cena
B zápisné, jízda u zkoušky (+ jízdy dle ceníku) 1.700 Kč

Jak postupovat:

Požádejte vaši současnou autoškolu o přechod do jiné autoškoly. Vaše autoškola vám napočítá odjeté jízdy a teoretické hodiny. Následně vám vrátí zbytek kurzovného nebo doplatíte neuhrazenou část již absolvovaného výcviku. Některé autoškoly účtují také storno poplatek na pokrytí administrativních výdajů spojených s vaším přestupem.

Dále je vám vaše autoškola povinna předat níže uvedené dokumenty, které dále předáte v nové autoškole, kde budete pokračovat ve výcviku nebo závěrečných zkouškách.

- Žádost o přijetí k výcviku

- Posudek o zdravotní způsobilosti

- Potvrzení o absolvovaném výcviku

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel: 732 304 202