Typ  Cena
C od 21 let – nákladní automobil nad 7,5 t přihláška 21.900 Kč
C/E rozšíření z C na E – souprava bez omezení hmotnosti přihláška 13.500 Kč
C doplňková hodina   1.000 Kč

Jak se přihlásíte do kurzu

Vyplňte on-line přihlášku. Dbejte, aby údaje byli správné (dle průkazu totožnosti) a kompletní (adresa, datum narození, číslo ŘO, atd.)

Do e-mailu Vám následně přijdou pokyny k platbě, žádost a lékařský posudek. Žádost a lékařský posudek vytiskněte, vyřiďte si prohlídku u praktického lékaře (je potřeba, aby v razítku od lékaře byl uveden text "praktický lékař" a posudek nebyl starší 3 měsíců) a poté zaneste do autoškoly.

Zároveň vyčkejte kontaktování autoškolou (běžně během 1-2 dnů od odeslání přihlášky). Společně domluvíme začátek výcviku.

V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat ještě před odesláním přihlášky na tel: 732 421 329.

Podmínky pro získání řidičského oprávnění Jak probíhá výuka a výcvik Závěrečná zkouška


Ceník platný od 1.7.2023.

Všechny ceny zahrnují kompletní výuku a výcvik v zákonném rozsahu a DPH ve výši 21%.

Vyučovací hodiny mají zákonem stanovenou délku 45 min. 

Platba je možná hotově, převodem, na fakturu nebo bitcoinem. V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky Magistrátu města K. Vary.

Za závěrečnou zkoušku se platí Magistrátu města K. Vary správní poplatek ve výši 700,- Kč.

bitcoin mini