• věk 18 let 
  • věk 17 let (s mentorem)
  • platná lékařská prohlídka
  • úspěšná závěrečná zkouška
  • trvalé bydliště na území České republiky nebo přechodné alespoň 6 měsíců
  • nesmíte mít zákaz řízení motorových vozidel