Typ  Cena
B příprava na zk z teorie, 4 h jízdy přihláška 6.000 Kč

V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky Magistrátu města K. Vary. Za závěrečnou zkoušku se platí Magistrátu města K. Vary správní poplatek ve výši 700,- Kč.

V případě opakovaného zákazu řízení z důvodů požití alkoholického nápoje nebo návykové látky, přípravu pro vrácení ŘO neposkytujeme.

Vrácení z důvodu:

  • ztráty zdravotní způsobilosti
  • ztráty odborné způsobilosti
  • po výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel
  • dosažení 12 bodů (oprávněn požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění)

K vrácení ŘO je potřeba:

  • výpis z evidenční karty řidiče (vyhotoven obcí s rozšířenou působností ne z Czech Point), nesmí být starší 30 dnů
  • rozhodnutí, kterým byla žadateli uložena sankce, nebo rozsudek, kterým byl žadateli uložen trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel
  • dopravně psychologické vyšetření
  • posudek o zdravotní způsobilosti , nesmí být starší 30 dnů
  • žádost o řidičské oprávnění