Referentské školení je povinným školením pro všechny zaměstnance, kteří při výkonu práce řídí motorová vozidla sk. B, BE a T. Rozsah a obsah školení záleží na požadavcích zaměstnavatele a školení má probíhat nejlépe 1x ročně. Provedení školení a ověření znalostí musí být prokazatelně zdokumentováno.

Školení smí provádět pouze osoba, která je držitelem profesního osvědčení učitele autoškoly v rozsahu daných skupin.

Zákoník práce (č.262/2006 Sb.) ukládá zaměstnavateli povinnost „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“.

Jedná se zejména o školení týkající se dopravních předpisů. Mezi ně patří zejména zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, nařízení vlády č.168/2002 Sb. stanovující způsob organizace práce a pracovních postupů při provozování dopravy dopravními prostředky, zákon č. 168/1999 Sb.,  o odpovědnosti z provozu vozidla a další právní předpisy.

Školení je velmi důležité zejména v případě, kdy má pojišťovna hradit škodu způsobenou vozidlem, které řídí zaměstnanec dané firmy. Z těchto důvodů doporučujeme školení absolvovat nejlépe prezenční formou, aby bylo jednoznačně prokazatelné, kdo se školení zúčastnil.


Jak se přihlásíte

1. Školení konané v provozovně autoškoly

Pro rezervaci míst pro vaše řidiče můžete využít náš online rezervační systém. V případě, že právě nejsou vypsány žádné konkrétní termíny školení, kontaktujte nás a na termínu se domluvíme individuálně.

2. Školení konané v prostorách Vaší firmy

Rádi Vám vyjdeme vstříc a školení uspořádáme přímo u Vás ve firmě. S ohledem na variabilitu místa konání a množství termínů v jednotlivých firmách doporučujeme telefonickou domluvu.

tel: 732 421 329, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.