On-line přihlašování žáků do autoškoly zajišťuje aplikace MOJE AUTOŠKOLA - moderní evidence autoškoly.