• věk 17 let
  • platná lékařská prohlídka
  • úspěšná závěrečná zkouška
  • trvalé bydliště na území České republiky nebo přechodné alespoň 6 měsíců
  • nesmíte mít zákaz řízení motorových vozidel