• věk 21 let (18 let za podmínek níže uvedených)
 • platná lékařská prohlídka
 • úspěšná závěrečná zkouška
 • trvalé bydliště na území České republiky nebo přechodné alespoň 6 měsíců
 • nesmíte mít zákaz řízení motorových vozidel
 • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B

Řidičské oprávnění pro skupinu C můžete získat už v 18 letech, s omezením pouze k řízení vozidel:

 • Ministerstva vnitra používaných policií,
 • Vězeňské služby České republiky,
 • ozbrojených sil České republiky,
 • obecní policie,
 • Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany,
 • celních orgánů,
 • při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou

Po dosažení věku 21 let toto omezení pozbývá platnosti.

Zároveň můžete řidičské oprávnění pro skupinu C získat v 18 letech:

 • za účelem řízení v rámci vstupního školení na profesní osvědčení (profesní způsobilost),
 • pokud jste držitelem profesního osvědčení (dnes profesní způsobilost) a podrobil jste se vstupnímu školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin