Termín Vaší zkoušky následuje obvykle bezprostředně po ukončení Vašeho výcviku. Veškeré formality spojené s přihlášením na zkoušku za Vás zajišťuje autoškola.

Zkoušku provádí zkušební komisař Magistrátu města K. Vary a skládá se ze 2 částí:

  1. písemný test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy (30 minut). bez jeho úspěšného absolvování nemůžete postoupit ke zkoušce z praktické jízdy.
  2. praktická zkouška se skládá ze 2 částí. První část se koná mimo pozemní komunikaci na tzv. „zkušební ploše“ a skládá se z přípravy a kontroly motocyklu a zvláštních jízdních úkonů. Druhá část zkoušky probíhá v silničním provozu tak, že Vy pojedete na motorce sám/sama a zkušební komisař za Vámi v doprovodném automobilu spolu s učitelem autoškoly.  

Za závěrečnou zkoušku se platí Magistrátu města K. Vary správní poplatek ve výši 700,- Kč.

Zkoušku z praktické jízdy můžete vykonat teprve po úspěšném absolvování písemného testu z pravidel silničního provozu.

Opakovaná zkouška

Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část zkoušky. Zkoušku můžete opakovat pouze dvakrát (celkem 3 pokusy). Pokud ani na druhé opakování neprospějete, musíte absolvovat novou výuku nebo výcvik i tohoto předmětu.

Opakovanou zkoušku smíte absolvovat nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Všechny zkoušky je třeba složit do 12 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, v opačném případě musíte před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.

Za opakovanou zkoušku se Magistrátu města K. Vary platí poplatek:

 Cena
Pravidla o provozu na pozemních komunikacích 100 Kč
Praktická jízda 400 Kč

 

Za opakovanou zkoušku se autoškole platí poplatek:

 Cena
Pravidla o provozu na pozemních komunikacích 400 Kč
Praktická jízda 800 Kč