• věk 24 let (21 let za podmínek níže uvedených)
 • platná lékařská prohlídka
 • úspěšná závěrečná zkouška
 • trvalé bydliště na území České republiky nebo přechodné alespoň 6 měsíců
 • nesmíte mít zákaz řízení motorových vozidel
 • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B nebo C

Řidičské oprávnění pro skupinu D lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 21 let, přičemž obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění do dosažení věku 24 let pouze k řízení vozidel:

 • Ministerstva vnitra používaných policií,
 • Vězeňské služby České republiky,
 • ozbrojených sil České republiky,
 • obecní policie
 • Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany,
 • celních orgánů,
 • při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou.

Řidičské oprávnění pro skupiny D lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 21 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 24 let jeho držitele k řízení

 • v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu,
 • pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu
 • v rozšířeném rozsahu (21 let), nebo
 • v základním rozsahu, jedná-li se o osobu, které bylo řidičské oprávnění pro skupinu D uděleno ve věku 23 let.