Pokud jste již držiteli profesního průkazu a chcete jej rozšířit o další skupinu.

V případě že vlastníte profesní průkaz na skupinu C a chcete jej rozšířit na skupinu D nebo naopak máte možnost se zúčastnit školení pro rozšíření profesního průkazu v rozsahu 45 hodin.

Školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů.

Tato se vykonává na magistrátu příslušné obce. Po úspěšném složení zkoušky je řidiči vydán profesní průkaz, platný 5 let od data vydání.

Podmínkou účasti na školení j platný řidičský průkaz nebo zahájení výcviku k získání řidičského průkazu C nebo D.