Vstupní školení pro získání průkazu profesní způsobilosti řidiče se dělí na dva druhy.

Vstupní školení v základním rozsahu 140 hodin, které se vztahuje na řidiče sk. C1, C, C1+E, C+E od 21 let a řidiče sk. D1, D1+E, D, D+E až od 23 let.

Vstupní školení v rozsahu 185 h absolvuje řidič, který chce získat profesní oprávnění zároveň pro sk. C i D.

Školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů.

Tato se vykonává na magistrátu příslušné obce. Po úspěšném složení zkoušky je řidiči vydán profesní průkaz, platný 5 let od data vydání.

Podmínkou účasti na školení j platný Řidičský průkaz nebo zahájení výcviku k získání řidičského průkazu C nebo D.