V praxi jde o případy, kdy:

  • řidič přestal z jakéhokoli důvodu vykonávat svoji práci a platnost jeho profesní způsobilosti vypršela
  • řidič přestal vykonávat svoji práci v době platnosti profesní způsobilosti, nechodil dále na školení a před vypršením platnosti si chce svoji profesní způsobilosti obnovit
  • řidič, který získal řidičské oprávnění výše uvedených skupin před datem 10. září 2009 pro sk. C nebo před 10. září 2008 pro sk. D a chce nyní nově vykonávat práci řidiče

Podle dikce zákona to není zvláštní druh školení, jde pouze o pravidelné školení v rozsahu 35 hodin. Je tedy možné se jednoduše 5x za sebou přihlásit na stejné pravidelné školení.