Pravidelné školení slouží k prohloubení znalostí získaných při vstupním školení a je nutnou podmínkou pro zachování profesní způsobilosti řidiče sk. C, C1, D, D1.

Podle podmínek zákona musí první běh školení následovat nejpozději do roka od zapsání profesní způsobilosti do řidičského průkazu.

Rozsah školení je vždy 7 hodin ročně po dobu 5 let - tj. celkem 35 hodin - a probíhá formou teoretické výuky.

Nedoporučujeme nechávat toto školení na poslední chvíli.

Školicí středisko totiž musí oznámit 5 pracovních dní předem obecnímu úřadu jmenný seznam účastníků školení.

Po 5 ročních cyklech školení řidič požádá příslušný obecní úřad o výměnu řidičského průkazu a obnovení profesní způsobilosti.

Přitom bude muset doložit, že 5 krát absolvoval roční cyklus 7 hodinového školení.